Lag skjema for nybyggprosjekt

Standardsamtykker

Disse sendes til Stream sin innebygde håndtering av samtykker.

Ekstra sjekkbokser

De ekstra sjekkboksene vil for brukeren se like ut som standardsamtykkene, men vil ved innsending sendes inn i Stream som et notat.